mgr Adam Wawoczny
Gabinet Psychoterapii
Gaszowice ul. Rydułtowska 1
Rybnik ul. Sławików 14
tel.: 600 700 161

 psychoterapia 

[gr. psychḗ ‘dusza’, therapeía ‘leczenie’], 

specjalistyczne metody oddziaływania psychol., które prowadzą do trwałej zmiany w funkcjonowaniu ludzi wykazujących zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o charakterze psychogennym, np. nerwicowe i psychosomatyczne, osobowości. (źródło: PWN)

“Psychoterapia jest psychologicznym leczeniem problemów emocjonalnych, prowadzonym przez odpowiednio wyszkolonego terapeutę, który w sposób celowy i zamierzony konstytuuje profesjonalną relację z pacjentem” (Lewis Wolberg)

 

Pracuję w kilku nurtach, w zależności od diagnozy oraz sytuacji w jakiej aktualnie jest pacjent.

Nurt psychodynamiczny stosuję zwłaszcza w terapii długoterminowej.

Psychoterapia psychodynamiczna jest nurtem w psychoterapii, który uwzględnia istnienie nieświadomości. Zakłada, że różne problemy, wzorce zachowania i przeżywania znajdują się poza świadomością i mają korzenie w dzieciństwie, w relacjach z najważniejszymi osobami. Uświadomienie sobie swoich sposobów reagowania i przeżywania może pomóc zmienić te z nich, które są niekorzystne i powodują cierpienie. Efektem terapii może zatem być dokonywanie lepszych wyborów życiowych, lepsze rozumienie siebie i osiągnięcie poczucia autentyczności.

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami. Nie określa się z góry momentu zakończenia psychoterapii – jest on wspólnie ustalany przez pacjenta i terapeutę, jednak jest to raczej proces długoterminowy, ponieważ zmiana wzorców, które kształtowały się w tak długim czasie, również wymaga czasu.

Zapraszam na konsultacje osoby cierpiące m.in. z powodu:

 • obniżonego nastroju
 • depresji
 • lęku i niepokoju
 • kryzysów emocjonalnych
 • zaburzeń osobowości
 • nerwic
 • objawów psychosomatycznych
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • braku satysfakcji z życia
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • kryzysów życiowych (m.in. utraty pracy, bliskiej osoby, zdrady, rozwodu)
 • chcące lepiej rozumieć siebie
 
 

mgr Adam Wawoczny 
pedagog, psychoterapeuta po czteroletnim pełnym szkoleniu, w trakcie certyfikacji

44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 1
44-200 Rybnik ul. Sławików 14