O mnie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

mgr Adam Wawoczny 
pedagog, menadżer, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

  • Od 1996 roku zajmuję się konsultacjami, psychoedukacją, profilaktyką zdrowia psychicznego, w tym uzależnieniami oraz działaniami na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizując od 2002 roku placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

  • Od 2017 roku zajmuję się psychoterapią prowadząc obecnie prywatną praktykę. Kompetencje i doświadczenie nabywam poprzez całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii w Gliwicach akredytowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskując także uprawnienia asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. W swojej praktyce integruję ze sobą kilka nurtów i podejść w zależności od diagnozy i potrzeb pacjentów. Najbliższym jest mi jednak nurt psychodynamiczny. Duże możliwości terapeutyczne włączając elementy psychodramy “morenowskiej” oraz monodramy.

  • Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji, co zapewnia profesjonalizację świadczonych usług.

  • Współpracuję z lekarzami spec. psychiatrii oraz psychologami klinicznymi.

  • Na bieżąco doskonalę swój warsztat biorąc udział w konferencjach, kursach, warsztatach, seminariach i spotkaniach naukowych.

Jestem członkiem organizacji branżowych:

  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
  • Polskiego Instytutu Psychodramy
  • Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

fot. Gabinet Psychoterapii w Gaszowicach