O mnie

mgr Adam Wawoczny 
pedagog, menadżer, psychoterapeuta po ukończeniu 4-letniej Śląskiej Szkoły Psychoterapii (akredytacja Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), obecnie w procesie certyfikacji

Od 1996 roku zajmuję się konsultacjami, poradnictwem, psychoedukacją, profilaktyką zdrowia psychicznego, w tym uzależnieniami oraz działaniami na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. organizując od 2002 roku placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Od 2017 roku prowadzę prywatną praktykę – Gabinet Psychoterapii. Kompetencje i doświadczenie nabyłem poprzez całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii w Gliwicach akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskując także uprawnienia asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. W swojej praktyce integruję ze sobą kilka nurtów i podejść w zależności od diagnozy i potrzeb pacjentów. Stosuję także elementy psychodramy “morenowskiej” oraz monodramy. Duże znaczenie ma dla mnie uznanie kompetencji w ramach procesu certyfikacji, któremu się poddaję.

Od 2021 roku angażuję się w diagnostykę i leczenie pacjentów SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, zdobywając kolejne cenne doświadczenia.

  • Swoją pracę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji, co zapewnia profesjonalizację świadczonych usług.
 

  • Współpracuję z lekarzami spec. psychiatrii oraz psychologami klinicznymi i innymi profesjonalnymi psychoterapeutami.

  • Na bieżąco doskonalę swój warsztat biorąc udział w konferencjach, kursach, warsztatach, seminariach i spotkaniach branżowych i naukowych.

Jestem członkiem organizacji branżowych:

  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
  • Polskiego Instytutu Psychodramy
  • Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów (w tym jako członek Sądu Koleżeńskiego)

fot. Gabinet Psychoterapii w Gaszowicach