Terapia par, małżeńska i rodzinna

Terapia par

Jedną z najważniejszych spraw, na których najczęściej skupiają się pary będące w terapii, jest odkrycie przyczyny kryzysu w ich związku. Jeśli uda nam się zdefiniować problem, będziemy mogli efektywniej pracować nad jego rozwiązaniem. Terapia par daje partnerom swoiste „wyposażenie” w narzędzia służące do rozwiązania różnego rodzaju problemów, szczególnie tych bieżących, które mogą pojawiać się codziennie.

Bardzo często zdarza się, że jeden z partnerów nie widzi problemu i nie chce zgodzić się na udział w terapii. Wbrew pozorom to wcale nie oznacza, że związku nie da się uratować. Terapia par może odbywać się z udziałem tylko jednej ze stron. Jeśli więc choć jedna strona zdecyduje się skorzystać z pomocy specjalisty, związek jest na dobrej drodze do ocalenia. Zmiana jednej osoby w związku pociąga ze sobą zmiany w drugiej osobie. Nowy sposób funkcjonowania jednej ze stron, wpływa na sposób funkcjonowania całości. Zaburzając w pewien sposób system, w którym dotychczas żyliśmy, sprawiamy, że partner musi spróbować dostosować się do nowej sytuacji. 

Terapia par pozwala uzdrowić relacje między partnerami. Daje korzyści nie tylko dla pary, ale także indywidualne, pozwala na przykład lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i oczekiwania wobec partnera. Poprawia styl komunikacji w związku pomagając wyjaśnić nieporozumienia, a także znaleźć drogę wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

Terapia małżeńska

Terapia małżeńska są to najczęściej regularne spotkania o zwykle stałej częstotliwości. Są prowadzone zawsze przez tego samego specjalistę przez cały okres trwania terapii. Częstotliwość tych spotkań zależna jest od problemu, z którym boryka się małżeństwo. Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Terapia rozpoczyna się od kilku spotkań diagnostycznych. Podczas nich psychoterapeuta stara się poznać małżeństwo jako całość, zaznajomić się z jego sposobem funkcjonowania, a także z rolami, jakie pełnią w nim małżonkowie. Następnym krokiem jest zawsze wspólne ustalenie przez psychoterapeutę oraz współmałżonków celu terapii. W tym momencie definiujemy nasze oczekiwania. 

Terapia małżeńska może okazać się jedynym sposobem na poradzenie sobie z problemami. Gdy partnerzy nie potrafią radzić sobie samodzielnie z konfliktami, często jest to jedyny ratunek dla związku. Jeśli więc w małżeństwie pojawiają się problemy, działajmy. Umówmy się na konsultację najszybciej jak to możliwe. W terapii małżeńskiej liczy się bowiem czas. Nie ilość spotkań czy to ile minut trwa sesja, ale czas na rozpoczęcie działania, czas na zmiany. Nie warto czekać do ostatniej chwili. Im dłużej trwają problemy, nad którymi nie próbujemy pracować, tym bliżej do utraty miłości i ostatecznego rozpadu związku.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą pomocy psychologicznej. Od zwykłej terapii indywidualnej różni się tym, że obejmuje zarówno osobę przejawiającą trudności, jak i jej rodzinę. Z założenia problemem zajmuje się całościowo, uwzględniając jego wpływ na wszystkich członków danej rodzinnej społeczności. Często jest tak, że problemy w funkcjonowaniu jednej osoby wpływają znacząco na funkcjonowanie całej rodziny, na relacje pomiędzy jej członkami. Dodatkowo, oczywistym wydaje się, że rodzina ma znaczny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego osoby z trudnościami. To właśnie dom jest przecież miejscem, w którym najczęściej przebywamy, a rodzice, współmałżonkowie, dzieci, wszystkie osoby nam najbliższe, mają ogromny wpływ na nas i nasze codzienne życie. Terapia rodzinna daje każdemu z jej uczestników możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Pomaga na nowo zbudować komunikację oraz wzajemne zrozumienie.

Taka forma terapii jest wskazana szczególnie, gdy relacje między członkami rodziny są zaburzone. Oznacza to na przykład, że często dochodzi między nimi do kłótni, nie potrafią odczytywać swoich potrzeb i intencji. Zdarzają się także sytuacje, które sprawiają, że dobrze funkcjonująca rodzina zaczyna doznawać nagłych problemów. Może to nastąpić na skutek traumatycznego przeżycia, przytłaczającego wydarzenia, na przykład utraty pracy przez współmałżonka, czy rozwodu rodziców, który znacząco wpływa na dziecko.

Najczęstszymi powodami, dla których rodziny zgłaszają się na terapię, są:

  1. Problemy emocjonalne lub osobowościowe jednego z rodziców. Rzutują one na członków rodziny, dostarczając im cierpienia. Mogą przybierać różne formy, od braku umiejętności radzenia sobie ze stresem, po agresję. 
  2. Kłótnie współmałżonków, które praktycznie zawsze odbijają się negatywnie na dzieciach. Każdy z nich szuka bowiem w dziecku sprzymierzeńca. Często nawet niecelowo „napuszcza” dziecko przeciwko partnerowi chcąc, by trzymało jego stronę. Dziecko postawione w takiej sytuacji musi wybrać, za którym rodzicem stanie murem. To z kolei przekłada się na problemy w jego emocjonalności i funkcjonowaniu. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.
  3. Problemy w komunikacji. Zdarza się, że członkowie rodziny zupełnie nie potrafią się ze sobą porozumieć, co często doprowadza do niechęci kontaktowania się z którymkolwiek z nich. Problemy w komunikacji lub jej brak skutkują oziębłością wobec siebie nawzajem, przez co domownicy stają się bardziej obcymi dla siebie współlokatorami, których wiąże jedynie wspólny dach nad głową.

źródło: https://psychoterapiacotam.pl/dla-kogo/terapia-dla-par-warszawa/