Terapia indywidualna

Czym jest?

Jest sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu, uzyskanie oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą.

W trakcie trwania sesji między pacjentem, a psychoterapeutą budowana jest relacja, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie, pozbycie się zahamowań i całkowite otwarcie się. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia.

Psychoterapia rozpoczyna się kilkoma ( zwykle około trzema) spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których terapeuta poznaje swojego pacjenta, jego problemy oraz oczekiwania od terapii. Ustala się zatem cele psychoterapii oraz zasad współpracy (częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia).

Do kogo kierowana?

Do osób:

 • wypalonych zawodowo
 • przeciążonych psychicznie
 • zestresowanych
 • przezywających kryzys
 • zmagających się z poważnymi problemami
 • chcących podnieść swoją samoocenę

Przykładowe powody, które mogą skłonić do zgłoszenia się do terapeuty:

 • chęć lepszego poznania siebie
 • chęć poznania przyczyny swoich problemów
 • chęć zmiany swoich zachowań i postaw
 • nabycie umiejętności budowania więzi ze społeczeństwem
 • nerwica
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • pomoc w wyznaczeniu sobie życiowego celu
 • problemy w relacjach z otoczeniem
 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych
 • różnego rodzaju obawy, przygnębienie
 • silny stres
 • stany depresyjne
 • stany lękowe
 • szukanie pomocy w przezwyciężeniu kryzysu w życiu osobistym lub zawodowym
 • trudności w kontaktach z ludźmi
 • uczucie pustki w relacjach z innymi osobami
 • wahania nastrojów
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • zaburzenia emocjonalne
 • zmaganie się z trudnościami w sytuacjach życiowych
 • zwiększenie komfortu życia

Czasokres terapii.

Czas trwania pojedynczej sesji terapii indywidualnej to 50 minut. Spotkania te odbywają się cyklicznie, a całość leczenia w zależności od problemu może różnić się w czasie – zazwyczaj zamyka się to w okresie od kilku/kilkunastu do kilkudziesięciu sesji.